lördag 23 mars 2013

Last time this week

Hello ^^

Today we have been to "Stirling". 1 hour by train from Edinburgh. A very nice little city. We went to look at the old castle there.
Very interesting !
We passed old nice grave-yards, on our way to the castle. Kinda different from ours. More respectful ... kind of...

Idag har vi vart i "Stirling". 1 timmes tåg från Edinburgh. En fin liten stad. Vi åkte för å kolla in den gamla borgen/slottet.
Väldigt skoj å intressant !
Fina gamla kyrkogårdar gick vi förbi. Lite olika våra kyrkogårdar, mer respektfulla ... typ...

A piece of the old castle.

Bit av borgen.

A walk on your own risk ^^ It wasn't so risky, but the fall had been long !!

Man fick gå på egen risk ^^ Men d va inte så farligt, men fallet hade blivit ganska långt !!


Just a little stairway down. "Jacobs stairway" 

En lite trapp bara. "Jacobs starway"


This was on the way up to the casle.

På väg upp till borgen.

Edinburgh by afternoon =) View from "Calton hill"

Edinburgh på sen-eftermiddag =) Vy från "Calton Hill"


The Castle to the right. on top of the hill. Very god place for it. Easy to defence ...

Borgen/slottet till höger i bilden. Smart placering. Lätt att försvara i krigstider som var...


They are used to the windy weather =)

Dom e vana blåsten =)


"Parlament of Scotland". A very modern building, in this city of almoust old houses, which I like. It was very diffirent. Exiting solutions...

"Parlament of Scotland". En väldigt modern byggnad i denna stad, som nästan enbart består av gamla byggnader, vilket ja gillar. Väldigt annorlunda, spännande lösningar...

... Is the city =D

... Är staden =D

I've had a fantastic week ! To fast, has the time gone away. It's been a little cold, windy and sometimes snowy and rain... but that doesn't matter at all !
I've probably eaten to much =)
But I will return, that's for sure !!

Ja har haft en fantastisk vecka ! Tiden har gått alldeles för fort. D har vart blåsigt å lite kallt, å 
t om lite snö å regn... men d spelar ingen roll alls !
Jag har troligen ätit för nycke =)
Men hit kommer ja att återvända, d e 1 som e säkert !!

Bye for now, cya =P


onsdag 20 mars 2013

Aberdeen "Obar Dheathain"

Hi there !

Today we have been in Aberdeen =) Took some hours with the train...
Bigger than we thought. A nice city... very grey in the colours ^^

Idag har vi vart i Aberdeen =)
Vi tog tåget, från Edinburgh till Aberdeen... tog nåra timmar...
En större stad än vi trodde. Fin stad ... men ganska grå till färgen ^^


This is taken from the train, snowy on the hills =) But a very nice landscape !

Detta e taget från tåget, snöigt på kullarna =) Men ett vackert landskap !


This is the univercity in Aberdeen ( I think ?) Seemed like a quite new building, but built in the old way ! Very beautyful building anyway !

Detta e universitetet (tror ja?) Verkade nybyggd, å byggd i gammaldags stil. Väldigt vacker byggnad iaf !


And what did we find here ? More yarn ! Yieii =) Very fine yarns here, but I asked for scottish yarn... and she had a nice alpacka-yarn in natural colours.

Å va hittade vi här ! Mer garn ! Yieii =) Väldigt fina garner fanns d här, jag frågade efter skotskt garn... å då hade hon d underbaraste alpacka-garn i naturfärger.


Yummie for a yarn-nerd... stongly recomended ^^

Godis för garn-nörden... rekomenderas å d starkaste ^^


Multi-tasking on high level =) Between the customers she knitted small red hearts. Me like ! 
I just had to take a photo. I asked her later if it was Ok to put it in my blog =)

2 saker på 1 gång =) Mellan kunderna stickade hon små röda hjärtan. Me like !
Ja bara måste ta en bild. Ja frågade henne sen om d va Ok att ja la ut bilden på min blogg =)

This will be it for tonight, now I had to go to bed ^^
Nunite folkens !


tisdag 19 mars 2013

Hi there ^^

Now I have been in Scotland for 2 days, and it's fantastic! I can say now that I'm going to return again.
The weather could have been better... but, as we say " There are no bad weather... only bad clothing"
So I have bought wool-underwear and wind-proof trousers =)
So now it's more easy to do things ^^ 

Nu har ja vart i Skottland i 2 dagar, å d e fantastiskt ! Jag kan säga nu att jag kommer definitivt att återvända !
Vädret kunde ha vart bättre... men som vi säger "d finns inget dåligt väder...  bara dåliga kläder"
Så ja har inhandlat ylle-underkläder å vind-byxor =)
Å allt e genast lättare

I haven't taken so many pictures yet, I blame it on the weather... maybe I put some pictures next time...

Ja har inte tatt så många bilder än, men d får ja skylla på vädret... nästa inlägg får ja försöka få in nåra bilder...

This is really the country for me ! Wool...wool...wool ! Everywhere I look ! Mmmm... Today I payed a visit to "Kathys knit" I did not get out emtyhanded =)
Real scottish yarn ! Made here in the coutry ... !! Nice.

Detta e verkligen landet för mej ! Ull...ull...ull ! Vart ja än vänder mej ! Mmmm... Idag hittade vi tillslut till "Kathys knit" (lustig historia) jag gick inte ut tomhänt =)
Riktigt skotskt garn ! Gjort här i landet... !! Härligt.

This is all for this time ! 
Cya folks !

lördag 16 mars 2013

Hej på er

Nu ska ja lägga ut bilder på några alster...
Färdgt å ofärdigt ^^

Här e min "Rowan" tröja ! Äntligen klar !! Den ska me till Skottland imorron ^^ Tror d blir gött å ha på sej =) 
Blev lite 2a lösningar på den tack vare min goa vän T ! Ibland e d skönt å ha kloka vänner som hjälper en å tänka ibland ^^


Detta ska bli en halskrage! Virkar "stjärnvirkning" Jag e nöjd med den "so far" Mönstret kommer från "Litet nystan" garnet heter "Puno" ... Jättemjukt å skönt !!
Den skulle eg. vart klar att användas på resan =D
Men d blir inte alltid som man planerat... Skräll !!
Å 2a sidan kommer den att bli god terapi i luften imorron kväll =D

Har faktiskt fått kontakt med en tjej från Edinburgh via Ravelry ! Tanken e att ja ska försöka titta in på deras stickcafé nu på torsdag =)
Ska bli spännande !

Ska försöka blogga lite under vår lilla tripp.
Detta e mitt 1a bloggande på min lilla bärbara dator ! Den har ja fått av min käre make i för tidig födelsdags-present <3

Tack å hej så länge...
Nästa gång ja skriver sitter ja väl i Edinburgh troligen !
Ska bli såå kul !!

söndag 10 mars 2013

Färdig ...

Faktiskt e ja klar me min Rowan-tröja... =O
Men lite andra lösningar blev d. Tack Therese !!
Ska lägga upp bild senare. Tycker bäst om att fota ute...lite mörkt nu ^^

Har vart i Arvika denna helg å träffat mina goa vänner från Kyrkeruds-tiden !
D har vart riktigt sköj!
Vi va på "Wilmas" igår kväll. Jättekul !

Speciellt upplägg där.
Banden får komma, publiken lägger en peng dom tycker dom har råd med i en hatt ! Inge inträde.
Grogg, vin, öl, cider lr kaffekask !!
Inga märkvärdigheter inte =)

Näe, nu e d e dags å ta en dusch. Sängen väntar för några timmars sömn innan d e dags å stiga upp...

Men nu e d 1 vecka kvar... sen drar ja te Skottland 1 vecka me min käre son =D
Yieii !!

Take care out there my dear friends !